KienPheVuong.com là website chính thức của Công ty Cổ Phần Đông Y Dược Quang Minh với sản phẩm Kiện Phế Vương.

Ngoài ra, đây còn là một kênh thông tin, cẩm nang sức khỏe miễn phí dành cho tất cả mọi người.

  • Địa chỉ: Liên Bạt, Ứng Hoà, Hà Nội
  • Điện thoại: 1900 636 891
  • Email: DongYQuangMinh@gmail.com
  • Website: KienPheVuong.com

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC QUANG MINH – Một Thành Viên của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Zila Vietnam.

Mã số Doanh nghiệp: 0109934939 cấp ngày 17/03/2022.